*prekorë -a ʽSchande, schwere Beleidigung, Schmähung’